FŐOLDAL FŐOLDAL FŐOLDAL FŐOLDAL
 
    A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Címünk:
1051 Budapest
Bajcsy Zsilinszky út 18. I/2.

Telefon, fax:
(1) 354-1454
(1) 354-1455

Internet:
www.adooffice.hu
adooffice@adooffice.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 8h-17h
Péntek: 8h-14h

 

2006.évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

Fontosabb változások

-         2006. július 01-jén lép hatályba az új törvény a gazdasági társaságokról.

-         2006. július 01-től valamennyi cégformánál választható a kérelem elektronikus benyújtása

-         2007.július 01-től nonprofit gazdasági társaságok alapíthatók, viszont Kht  már nem ( a nonprofit jelleget a cég nevében fel kell tüntetni (Bt., Kft., Rt.)

-         2007. szeptember 01-jéig  társasági szerződések módosításának határideje (az új törvényhez igazodás érdekében) 

 Társaságokról általában:

-         egyszemélyes gazdasági társaság  újabb egyszemélyes társaságot alapíthat

-         Zrt –t alapszabály elfogadásával kell alapítani (alapító okirat helyett)

-         szerződésminta kitöltésével is alapítható társaság, már létező társaságok is áttérhetnek a szerződésminta alkalmazására
(2007.10.01-jétől szerződésmintával alakult társaságot 8 munkanap alatt bejegyeznek)

-         csak a főtevékenységet kötelező feltüntetni a társasági szerződésben
(ill. az engedélyköteles tevékenységeket)

-         tagok gyűlése már nem csak személyes megjelenéssel  tartható, elektronikus hírközlő eszközök is  igénybe vehetők, társasági szerződésben rendelkezni kell erről

-         megszűnt azon korlátozás, amely szerint egy személy csak három társaságnál választható vezető tisztségviselőnek

-         felszámolt társaság vezető tisztségviselője is lehet újra vezető tisztségviselő

-         nem kötelező felügyelő bizottságot létrehozni még akkor sem, ha 50m Ft-ot meghaladja a törzstőke

-         könyvvizsgáló választását csak az Rt-nél írja elő a gt kötelezően, a többi esetben a számviteli törvény az irányadó

 -         a társaság, az összes üzletrész egyharmadánál  többet is megvásárolhat saját üzletrészként (korábban ez max. egyharmad volt)és nem kell egy éven belül elidegeníteni azt

Előtársaság

-         A társasági szerződés megkötése és a cégbejegyzés megtörténte közötti időszak (nem a tanúsítvány kelte az irányadó)

-         A „b.a” (bejegyzés alatt) feltüntetésének elmulasztása esetén az előtársasági időszak alatt – ha a bíróság a társaságot nem jegyzi be- az alapítok együtt, korlátlanul felelnek a megkötött jogügyletekért

 Törzsbetét:

-         pénzbeli betétek a jegyzett tőke felét kell alapításkor befizetni

-         kft kizárólag  csak apporttal is alapítható,amely  lehet az adós által elismert,  vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is

 Cégnév:

-         cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak akkor szerepelhet, ha a cégben az államnak közvetlenül vagy szervezeti útján többségi befolyása van

-         előzetes névfoglalással lehet élni, 60 napig fenntartják a nevet a lefoglaló részére (kérelem, ügyvéd által benyújtva 5.000,-Ft ?)

 Székhely

- székhelyként, telephelyként, fióktelepként szolgáló ingatlan használatára jogosító okirat csatolása minden esetben kötelező

 Vezető tisztségviselő

-         nem látható el a tisztség munkaviszonyban

-         2006.07.01-jéig a munkaviszonyra azonban az új szabályozás csak késleltetve érvényes - a korábban megkötött munkaszerződések azok megszűnéséig, de legfeljebb a vezető tisztségviselővé választástól számított öt évig hatályban maradhatnak

-         megbízási jogviszonyra nézve nincs átmeneti szabályozás, azok a törvény erejénél fogva alakulnak át tagsági jogviszonnyá

 

 

főoldal | rólunk | szolgáltatásaink | kapcsolat

 

AdóOffice Kft - 2005